Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka i kontynuujących opiekę w żłobku

więcej


Misja Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz Standardy Opieki

więcej


Zarządzenie nr 29/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 29/2011
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze w tym na kierownicze stanowiska urzednicze w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Uchwała nr XVII/327/2011Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16 czerwca 2011 roku


Uchwała nr XVII/327/2011
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m. st. Warszawy i połączenia żłobków m.st.Warszawy w zespół

więcej


Uchwała nr XVIII/382/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r.

Uchwała nr XVIII/382/2011
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXIII/467/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIII/467/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/940/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/940/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m. st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/939/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/939/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/938/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/938/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/937/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/937/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat

więcej


Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR XVII/382/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 czerwca 2012 r.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR XVII/382/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 28 czerwca 2012 r..

w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR XXXIX/1032/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1032/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR XXXIX/1286/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1286/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 listopada 2012 r.

utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1698/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1698/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1699/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1699/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.
utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1700/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1700/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXIV/1778/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1778/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXXI/1849/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1849/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR LXXVIII/2017/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2017/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2276/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2276/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2277/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2277/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2278/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2278/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2279/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2279/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2280/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2280/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2281/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2281/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2282/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2282/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2283/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2283/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2284/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2284/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 13/2015
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 18/2015
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 3 marca 2015 roku


zmieniające zarządzenie nr 29/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Przykładowy regulamin organizacyjny Żłobka

Zarządzenie nr 3/2019
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 4 stycznia 2019 roku


w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Żłobkowi nr 65 w Warszawie przy ul. Spartańskiej 2 wchodzącemu w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Przykładowy regulamin organizacyjny Żłobka Integracyjnego

Zarządzenie nr 58/2018
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 31 sierpnia 2018 roku


w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Uchwała Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2020 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.