Proszę wprowadzić numer PESEL dziecka

Po wprowadzeniu numeru PESEL system zasugeruje kolejny krok

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, wprowadź swój numer PESEL

Nie mam PESEL, jestem obcokrajowcem