Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja dla Rodziców dotycząca Dziennego opiekuna.


UWAGA!

NIE DOTYCZY NIEPUBLICZNYCH PUNKTÓW DZIENNEGO OPIEKUNA


Dzienny opiekun – to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m. st. Warszawa, pracujących w różnych formach zatrudnienia i płacących tu podatki, którzy wychowują dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, w tym również aktywnie poszukujących pracy zawodowej i mających szanse na jej podjęcie.

Kryteria, jakie muszą spełniać osoby zainteresowane tą formą opieki są następujące:

 1. Miejsce zamieszkania w m.st. Warszawa.
 2. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy (również do szczególnych organów skarbowych na terenie m. st Warszawy).
 3. Wiek dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna - od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

 

Ponadto rodzice zobowiążą się do:

      udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki na dziećmi co najmniej przez 8 godzin tygodniowo;

      zapewnienia dziecku dziennego wyżywienia, w tym napojów;

      ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka i uiszczanie tych opłat w terminie do dnia 12 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni u kierownika wskazanego żłobka.

Po spełnieniu powyższych kryteriów, o przyjęciu do Dziennego opiekuna decyduje liczba punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów – data rejestracji w systemie.

Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji: Regulamin REKRUTACJI 2019

Rodzice (opiekunowie prawni) z mocy ustawy umocowani zostali do udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki. Pomoc  ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z dziennymi opiekunami.

Z doświadczenia życiowego wynika, że nie zawsze mimo zadeklarowanego współdziałania rodzic będzie mógł współpracować z dziennym opiekunem. Dla bezpieczeństwa i konieczności spełnienia usługi w sposób zgodny z ustawą, w warunkach takich jak domowe, przyjaznych dla dziecka, niezbędne jest przygotowanie wolontariuszy.

Pozyskanie osoby (wolontariusza), która posiada niezbędne ustawowo określone kwalifikacje zawodowe (art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), bądź wyrazi wolę odbycia szkolenia i zawrze stosowne porozumienie z m. st. Warszawa – Zespołem Żłobków, jest zadaniem rodziców.

 Od rodziców oczekuje się również woli poddania się szkoleniu, głównie po to, by uzyskali wiedzę i umiejętność udzielania dzieciom pierwszej pomocy.


Bezpłatne szkolenie dla Rodziców i przyszłych Wolontariuszy odbędzie się w terminie 3, 4, 17, 25 listopada 2018 r. w godz. 08.30-17.15

Podczas 40 godzin zajęć poruszana będzie tematyka sprawowania Wolontariatu nad dziećmi w punktach dziennej opieki, praktyczna wiedza o dziecku oraz informacje o działaniu małej społeczności jaką jest Punkt.

W ramach szkolenia odbędzie się kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku w sytuacji nagłego zagrożenia utraty zdrowia i życia,

Ponadto:
 • Założenia i zasady funkcjonowania Punktów Dziennej Opieki
 • Zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka, rozpoznawanie prawidłowości i nieprawidłowości w tym zakresie,
 • Zasady właściwej pielęgnacji (karmienie, odpieluchowywanie itp.),
 • Propozycje aktywnego i kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem, ze szczególną uwagą poświęconą na stymulowanie prawidłowego rozwoju,
 • Praktyczne wskazówki m in. jak radzić sobie z dziecięcą histerią lub napadem złości, płaczem, „buntem”, usypianiem, własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, i co zrobić jeśli powyższe sytuacje dotyczą kilkorga dzieci na raz
 • A także wiele, wiele innych niezbędnych kwestii.

Dla Rodziców dzieci korzystających z punktów dziennej opieki oraz ich Wolontariuszy szkolenie jest finansowane ze środków Urzędu m.st. Warszawy.
Zgłoszenia:
 • Telefonicznie: 789-249-162
 • e-mailowo: centrum@cpwidnokrąg.pl

Zobacz ogłoszenie


Dzienny opiekun powinien bowiem świadczyć usługi opiekuńcze dla  5-ciorga dzieci, a za zgodą wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do punktu dziennego opiekuna 8-giem dzieci,  przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz).Sprawowanie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna wymagać będzie świadczenia pomocy przez rodzica lub wskazanego przez tego rodzica wolontariusza co najmniej 8 godzin w czasie tygodnia.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki.

Szczególną wagę przywiązuje się do właściwej współpracy dziennego opiekuna i rodziców.
Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom (wskazanym przez rodziców wolontariuszom).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Dziennego opiekuna

e-mail: dzienny-opiekun@zlobki.waw.pl   tel. 22 565 23 57

lub numerem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa: INFOLINIA D.O.


Wykaz lokali mieszkalnych, w których są świadczone usługi Dziennego opiekuna w m. st. Warszawa.

Regulamin organizacyjny punktów dziennego opiekuna

Harmonogram rekrutacji do Dziennego opiekuna

Umowa korzystania z usług opiekuńczych

Przerwa urlopowa 2017/2018

Przerwa urlopowa 2018/2019


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2020 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.