Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

 
Prace konserwacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w nocy z dnia 31.08.2019 r na 01.09.2019 r. odbędzie się konserwacja systemu rekrutacji.

Od godziny 22:00 w dniu 31.08.2019 r. do godziny 2:00 w dniu 01.09.2019 r. dostęp do naszej strony internetowej oraz rekrutacji będzie utrudniony.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Informatyki pod numerem telefonu: 22 565 23 44.


Pracownicy Sekcji Informatyki
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy


 
Informacja dla rodziców o dołączeniu do systemu nowych placówek

Drodzy Rodzice,

 

30 sierpnia 2019 r. dołączone zostały do systemu rekrutacji dwie kolejne placówki niepubliczne, które zostały wskazane do dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy i których właściciele złożyli oświadczenie o przyjęciu dotacji:

1) „Radosne Dzieciaki”, ul. Skrzetuskiego 36a /Mokotów/- numer nadany w systemie rekrutacji: 132;

2) „Kot w Butach - dzienny opiekun”, ul. Osiedle 11 /Białołęka/- numer nadany w systemie rekrutacji: 139.

Od tego dnia mają Państwo możliwość zmiany placówki. W przypadku wyboru przedmiotowych placówek zmian należy dokonywać na pisemny wniosek w placówce I-go wyboru.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. harmonogramu i dalszego przebiegu rekrutacji prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z daną placówką. Dane kontaktowe widnieją w wykazie żłobków znajdującym się w zakładce Zapisz dziecko.

 


 
Dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów zaznaczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka

Drogi Rodzicu,

 

poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria, które należy przedstawić podczas weryfikacji z chwilą zakwalifikowania się dziecka do placówki:

 

1. Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców i dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, na terenie m.st. Warszawy:

- pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego

- oświadczenie rodziców.

 

2. Dokumenty potwierdzające odprowadzanie przez rodziców podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy;

- pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego PIT 37, PIT 36 lub PIT 40;

- ZAP 3.

 

3. Dokumenty potwierdzające:

a) zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym, lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

- umowa o pracę:

- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu;

- umowa o dzieło;

- umowa zlecenie;

- aktualny wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej.

b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji lub edukacji:

- zaświadczenie.

 

4. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności:- orzeczenie o niepełnosprawności;- zaświadczenie o specjalnych potrzebach rozwojowych wydane przez z PPP, od neurologa, psychologa, psychiatry, logopedy/neurologopedy, rehabilitanta/fizjoterapeuty, terapeuty SI (jeśli dziecko jest w terapii, posiada diagnozę SI, a termin wizyty u prowadzącego psychologa/psychiatry jest odległy), audiologa /Foniatry w przypadku oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

 

5. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo w określonym wieku, w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka:

- akt urodzenia rodzeństwa;

- dla rodzeństwa przyrodniego, w przypadku braku aktu urodzenia, w ostateczności, oświadczenie rodzica rodzeństwa przyrodniego.

 

6. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością:

- orzeczenie o niepełnosprawności

 

7. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia:

- akty urodzenia rodzeństwa albo karta dużej rodziny

 

8. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaczepione:

- książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień

 

9. Potwierdzenie, że dziecko zamieszkuje w dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek pierwszego wyboru:

- adres zamieszkania w spisie ulic Dzielnicy

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2021 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.